Bestuur

 

Belangrijk om te weten is dat in principe alle teamleiders bij het bestuur horen, ze vertegenwoordigen hier hun medeleiding. Degenen die bekend staan onder de noemer "het bestuur" vormen eigenlijk het dagelijks bestuur. Dit bestaat uit het stichtingsbestuur en het groepsbestuur, al vergaderen deze twee besturen wel altijd samen. De stichting houdt zich vooral bezig met juridische zaken, de groep houdt zich bezig met zaken die spelen binnen de speltakken en de hele groep. Daarnaast zitten er in de groep nog enkele mensen die zich bezig houden met speciale taken.

 

Taakverdeling:

 

Het groepsbestuur van de Stichting Hannie Schaft bestaat uit:
Voorzitter → Han Grijzenhout
Vicevoorzitter → Jim Bakrie
Secretaris → Ingrid Verwer
Penningmeester → René Verwer
Materiaalbeheer → Henny de Bruyn
Groepsbegeleider →Edgar van Rossum
Groepsbegeleider →Nicole Bakrie
Lid → Ruben Coerse
Adviseur → Robert Blokesch

 

 

Het stichtingsbestuur van de Hannie Schaft Groep bestaat uit:

Voorzitter → Jim Bakrie
Vicevoorzitter → Han Grijzenhout
Secretaris → Ingrid Verwer 
Penningmeester → René Verwer
Lid → Ruben Coerse

 

Ondersteuningsteam van de Hannie Schaft Groep bestaat uit:

 

Installatie materiaal → Anita van Leeuwen
Ledenadministratie → Marcel van den Eijnde
Verhuurclubhuis → Jeroen Frerejean
Verhuurclubhuis → Henny de Bruijn
Praktijkbegeleider → Corry van Tol

Public Relations → Joan Plaatsman
Public Relations →Irma van der Lichte
OPA Waterwerk → Teun Vogel
OPA Landwerk → Irma van der Lichte
Website beheer → Marco van de Bulk