Contributie


Speltak Contributie per Jaar (Incasso)
Bevers en Welpen € 156,00
Scouts, Explorers en Rovers € 176,00
Plusscouts € 70,00

Additionele administratiekosten indien er geen gebruik wordt gemaakt van een automatische incasso: € 10,00

Is de contributie een probleem? Bekijk dan onze Jeugdsportfonds pagina voor hulp.


Er bestaat de mogelijkheid om zes opkomsten in een aaneengesloten periode van acht weken te komen proefdraaien. De kosten hiervoor bedragen € 20,00. Bij omzetting naar een regulier lidmaatschap worden deze kosten verrekend met de installatiekosten.

Installatiekosten nieuwe leden: € 40,00
Installatiekosten nieuwe leden Waterscouts: € 25,00
Tijdens de installatie worden de landelijke, regionale, groeps- en speltaktakens uitgereikt evenals de groepsdas en ons groeps T-shirt.Somminge speltakken nog een aanvulling op het installatiepakket. Informatie hierover kunt u krijgen bij de teamleider van de speltak. - Uniform: Het uniform bestaat uit een Scoutfit hemd. Deze is te verkrijgen via de Scoutshop.
- Kampen en overige grote activiteiten: Voor deze activiteiten kan een extra bijdrage worden gevraagd. Dit bedrag is afhankelijk van de soort activiteit en de speltak. De inning van de contributie vindt in principe plaats middels automatische incasso. De reden hiervoor is dat dit onze vrijwilligers veel tijd scheelt.

-U ontvangt een week voordat de automatische incasso wordt uitgevoerd een e-mail.
-Inning vindt plaats in de maanden januari, april, juli en oktober.
-Indien u niet middels automatische incasso wenst te betalen dient u de gehele contributie (plus administratiekosten) voor 15 oktober te voldoen.
-Indien de contributie niet tijdig wordt voldaan ontvangt u nog twee keer een aanmaning. Hierna wordt uw kind uitgeschreven.
Indien u uw lidmaatschap wenst op te beeindigen, dient u een mail te sturen naar [email protected], een maand voordat de contributie inning (20ste van de maand) voor de volgende periode plaatsvindt.